• Vad tycker ni om bloglovin´ byten?

 •  Alternativ
  Falskt, just eftersom man följer bloggar man inte tycker om
  Bra eftersom man får sin blogg mer känd!
  Lurad då inte bloggen är bra men har många följare.
  Dåligt eftersom man då verkar vara desperat, läsare e int allt
  Bra eftersom man kämpar för sin blogg!
  Vet ej.
  AlternativRöster  
FaFalskt, just eftersom man följer bloggar man inte tycker om10 25.0%
BrBra eftersom man får sin blogg mer känd!1 2.5%
LuLurad då inte bloggen är bra men har många följare.6 15.0%
Dåligt eftersom man då verkar vara desperat, läsare e int allt12 30.0%
Br3Bra eftersom man kämpar för sin blogg!2 5.0%
VeVet ej.9 22.5%
 Total40
Ålder Antal
5-9 år 0 (0%)
10-15 år 0 (0%)
16-20 år 20 (50%)
21-30 år 0 (0%)
31-40 år 0 (0%)
41-50 år 0 (0%)
50+ år 0 (0%)
Ej angivet 20 (50%)
Kön Fördelning
Man 0%
Kvinna 60%
Ej Angivit 40%

Skapa konto