Bloggextra
Tycker du vi ska börja lägga ut hur många tittare varje GG avsnitt frå?
Ja
Nej

Rösta
Visa Resultatet