Bloggextra
Visar någon av dina kaniner stereotypa beteenden, tecken på understimulans?
Gräver där det inte finns något att gräva i
Biter/skakar på burgallret
Springer åt och fram på samma fläck
Annat
Nej

Rösta
Visa Resultatet