• Vad ska min bok heta?

 •  Alternativ
  Dom säger det är nåt med benen
  Längtan skala 3:1
  Genomskinligt grå
  Vad är det du egentligen vill säga?
  Så får jag en chans att säga allt det jag aldrig sagt
  Istället för ljud
  AlternativRöster  
DsdDom säger det är nåt med benen3 8.1%
Ls3Längtan skala 3:11 2.7%
GgGenomskinligt grå11 29.7%
VädVad är det du egentligen vill säga?3 8.1%
SfjSå får jag en chans att säga allt det jag aldrig sagt16 43.2%
IflIstället för ljud3 8.2%
 Total37

Skapa konto