• Fortsätta blogga? Vilken portal?

  •  Alternativ
    Fortsätt blogga på FORME
    Fortsätt blogga på VIONE
    Fortsätt INTE att blogga!
    Läser din blogg varje dag sluta inte att blogga ( PORTAL SPELAR INGEN ROLL)
  AlternativRöster  
FoFortsätt blogga på FORME1 8.3%
Fo0Fortsätt blogga på VIONE5 41.7%
Fo1Fortsätt INTE att blogga!0 0%
Läser din blogg varje dag sluta inte att blogga ( PORTAL SPELAR INGEN ROLL)6 50.0%
 Total12

Skapa konto